УКРАЇНА - ЦЕ ЧИСТА ДЖЕРЕЛЬНА ВОДА, БЕЗКРАЇ ЛАНИ, ЗЕЛЕНІ ЛІСИ УКРАЇНА - ЦЕ ЧИСТА ДЖЕРЕЛЬНА ВОДА, БЕЗКРАЇ ЛАНИ, ЗЕЛЕНІ ЛІСИ УКРАЇНА - ЦЕ ЧИСТА ДЖЕРЕЛЬНА ВОДА, БЕЗКРАЇ ЛАНИ, ЗЕЛЕНІ ЛІСИ ВСЕ ЦЕ ПОТРЕБУЄ НАШОГО ЗАХИСТУ ВЖЕ СЬОГОДНІ - СЕРГІЙ ОРЄХОВ

Гаряча лінія

Відправити в FacebookВідправити в Twitter

Зелене світло органічній продукції в Україні

 

Даний законопроект було розроблено досить давно з урахуванням вимог Постанови Ради Європи (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року «Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91», Постанови Комісії ЄС 889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС)№ 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів», Кодексу Аліментаріус «Керівні положення з виробництва, переробки, маркування та реалізації органічних продуктів».

Значення цього Закону для України переоцінити важко. Відмічу, що в розвинених країнах світу вже давно зрозуміли значення та користь органічних продуктів для здоров’я і життя людини. Згідно із світовими стандартами, органічні продукти — продукція сільського господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених правил (стандартів), які передбачають мінімізацію використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів зростання, штучних харчових добавок, а також забороняють використання ГМО. Дуже важливо зазначити, що при органічному землеробстві не використовують хімічно-синтезованих мінеральних добрив, ГМО, а для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні та біологічні методи: ультразвук, шум, світло, пастки, температурні режими. У тваринництві особливу увагу приділяють кормам (без консервантів, стимуляторів зростання, збудників апетиту) та безстресовим умовам утримання й транспортування, заборонено використовувати антибіотики та гормони. Щодо готової продукції - заборонено рафінування, мінералізація та інші прийоми, які вбивають поживні якості продукту, а також додавання штучних ароматизаторів, барвників тощо. Хочу підкреслити, що лідер партії «Зелена планета», голова «Всеукраїнської консультативної ради з екологічних проблем» Сергій Орєхов, який довгий час брав участь у розробці цього закону, переконаний, що завдяки прийнятому Верховною Радою Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», буде збільшено обсяг виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої сільськогосподарської продукції, що прискорить насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створить передумови для усвідомлення громадянами необхідності здорового способу життя. Щодо системи інспекції органічної продукції, то в більшості країн ЄС, вона є змішаною: державно-приватною. Державні органи здійснюють акредитацію приватних сертифікаційних установ та нагляд за їх діяльністю. Ті, у свою чергу, контролюють виробників сільгосппродукції та переробні підприємства й сертифікують їхню продукцію згідно з тими або іншими «органічними» стандартами, що повинні бути узгоджені з базовими стандартами Міжнародної Федерації органічного сільськогосподарського руху IFOAM. Експорт органічної продукції в ЄС з інших країн передбачає обов’язкову наявність сертифіката, виданого акредитованою в ЄС сертифікаційною установою. Для споживача на упаковку товару наноситься відповідне маркування згідно зі стандартами та інформація про орган, що сертифікує.

В Україні діють вітчизняні та іноземні органи сертифікації органічної продукції з приватною формою власності, але слід зазначити, що вони не мають власних випробувальних лабораторій.

Варто зазначити, ДП "Укрметртестстандарт" - найпотужніший в Україні орган з оцінки відповідності, до складу якого входять оснащені

новітнім обладнанням випробувальні центри та лабораторії. Підприємство готове акредитуватись, ставши потужним органом сертифікації органічної продукції в країні, з державною формою власності. Зазначу, що Український науково-методичний центр підтвердження відповідності та випробувань харчової продукції оснащений сучасними аналітичними приладами провідних світових виробників, які дозволяють визначати всі показники, які регламентуються в Україні та ЄС для харчових продуктів. Має свої власні потужні, компетентні лабораторії: хроматографічну, радіологічну, бактеріологічну, хіміко-аналітичну, лабораторію молекулярно-генетичних досліджень. Саме ДП "Укрметртестстандарт" один з перших без залучення державних коштів створив лабораторію з визначення вмісту ГМО у харчових продуктах.

Отже, виробник після прийняття даного Закону матиме змогу вибирати, де і як здійснювати сертифікацію органічної продукції, надаючи перевагу приватному або державному органу сертифікації.

Маркування органічної продукції в ЕС

Випробування органічної продукції для таких органів з сертифікації може виконувати випробувальний центр харчової продукції ДП "Укрметртестстандарт", який у своєму складі має потужні, оснащені сучасними аналітичними приладами провідних світових виробників, компетентні лабораторії: хроматографічну, радіологічну, бактеріологічну, хіміко-аналітичну, лабораторію молекулярно-генетичних досліджень. Слід зазначити, що саме ДП "Укрметртестстандарт" один з перших без залучення державних коштів створив лабораторію з визначення вмісту ГМО у харчових продуктах. У випробувальному центрі працюють висококваліфіковані фахівці, 9 з яких кандидати наук. Ці чинники дозволяють визначати всі показники, які регламентуються в Україні та ЄС для харчових продуктів.

Маючи великий науково-технічний потенціал Підприємство готове стати потужним органом з сертифікації органічної продукції в країні з державною формою власності.

 Ethan Westbrooks Jersey
AddThis Social Bookmark Button